Metode

Metodisk arbejder jeg med Integrativ Psykoterapi. Jeg arbejder ud fra evidensbaserede metoder og har hele tiden udvikling for øje både tanke, handling og følelsesmæssigt.

Det er en metode, der er baseret på fem forskellige terapiretninger:

  • Adfærdsterapi
  • Kognitiv terapi
  • Systemisk terapi
  • psykodynamisk terapi
  • Eksistentiel terapi

Som terapeut indenfor integrativ terapi, er jeg uddannet i alle fem terapiformer, og kan dermed målrette terapien i forhold til dig som klient og problematikken.

Mit primære afsæt er i integrativ terapi, dog med en tilpasning i forhold til den konkrete problemstilling. Som uddannet mindfulness instruktør indrager jeg ofte mindfulness i terapien, hvis det er relevant og har din interesse.

Mindfulness meditation og øvelser er en videnskabeligt veldokumenteret metode. Med mindfulness som del af terapien kan du lære at blive bedre til at iagttage og beskrive dine tanker, følelser, kropslige fornemmelser og reaktioner – uden at skulle lave om på dem eller handle på dem. Når du laver mindfulness øvelser, handler det ikke om lukke af for tanker og følelser. Tværtimod, skal du i stedet registrere situationen, som den er, med din fulde opmærksomhed og nærvær. Mindfulness har effekt i forhold til bl.a. belastnings- og stress reaktioner, angstlidelser, depression, bekymringstanker.

Varigheden af et terapiforløb bestemmes ud fra den enkeltes problemstilling, behov og livsomstændigheder. Jeg har tavshedspligt og arbejder ud fra Dansk Psykoterapeutforenings etiske retningslinjer. Jeg følger ligeledes foreningens vejledning i EU´s persondataforordning.