Stress

Stress er en belastningstilstand – en ubalance, som både kan være psykisk og fysisk. Belastningstilstanden opstår, når ydre eller indre krav overstiger de ressourcer, den enkelte har – eller oplever, at han eller hun har. Man kan blive stresset af arbejdsmæssigt pres, krævende studie, omvæltninger i privatlivet eller aktuelle konflikter i parforholdet eller med børnene.

Kortvarig stress eller det at have meget travlt i en periode er ikke usundt. Kortvarig stress er ikke en belastning, man bliver syg af, så længe der efterfølgende er plads til at genoprette balancen imellem krav og ressoucer.

Længerevarende stress kan derimod blive både psykisk og fysisk belastende, og udgør en trussel mod helbredet.

Din tilgang til en opgave og til livet er helt afgørende for, i hvor høj grad du bliver stresset i situationen. Det er svært at ændre den måde, man ser og tolker verden på, men man kan gennem samtaleterapi lære at håndtere forskellige situationer mere hensigtsmæssigt og få nye copingstrategier, der vil kunne give dig troen på egne evner og beslutninger og mere overskud til at handle i situationen.